استاندارد استاد بولت | DIN 939 Stud Bolts

DIN 939 Dimensions for Stud Bolts with Metal End Length = 1.25D

deb up to 125b up to 200b over 200
M67.51824
M8102228
M1012263245
M1215303649
M1620384457
M2025465265استاندارد های معادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *