استاد بولت ASTM A193 grade B8M

استاد بولت های کلاس B8M  خود دارای دو زیر مجموعه است که با عنوان های B8M Class 1  و B8M Class 2  شناخته می شوند. این سری از استاندارد شامل فولاد های آلیاژی و ضد زنگ بوده که در شرایط با دمای بالا و فشار بالا مورد استفاده قرار می گیرند. 

از جمله صنایع شیمیایی و پتروشیمی ، نفت و گاز و در مواردی مانند لوله ها، فلنج ها، پایپینگ و فیتینگ، شیر آلات صنعتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

در قسمت پایین  مشخصات مکانیکی و شیمیایی هر دو زیر کلاس استاد بولت سری ASTM A193 grade B8M  تشریح شده است.

ASTM A193 Grade B8M C1
B8M C1Hex bolts, screws, stud bolts, double ended studs, Stud for foundation,
wind energy bolts, Fasteners for wind turbines
ASTM A193 Grade B8M C1 Chemical properties

Property class

Chemical composition

C.

Mn.

Si.

P.

S.

Cr.

Ni.

Mo.

V.

Ti.

B8M C1

0.08 max.

2.00 max.

1.00 max.

0.045 max.

0.030 max.

16.00-18.00

10.00-14.00

2.00-3.00

ASTM A193 Grade B8M C1 Mechanical properties Inch Product

Class, Diameter In

Heat TreatmentB

Tensile Strength, min, ksi

Yield Strength, min, 0.2 % offset, ksi

Elongation in 4 D, min %

Reduction of Area, min %

Hardness, max

B8M C1

carbide solution treated

75

30

30

50

223 HBor 96 HRB

ASTM A193 Grade B8M C1 Mechanical properties Metric Product

Class, Diameter mm

Heat TreatmentB

Tensile Strength, min, ksi

Yield Strength, min, 0.2 % offset, ksi

Elongation in 4 D, min %

Reduction of Area, min %

Hardness, max

B8M C1

carbide solution treated

515

205

30

50

223 HBor 96 HRBASTM A193 Grade B8M C2
B8M C2Hex bolts, screws, stud bolts, double ended studs, Stud for foundation,
wind energy bolts, Fasteners for wind turbines
ASTM A193 Grade B8M C2 Chemical properties

Property class

Chemical composition

C.

Mn.

Si.

P.

S.

Cr.

Ni.

Mo.

V.

Ti.

B8M C2

0.08 max.

2.00 max.

1.00 max.

0.045 max.

0.030 max.

16.00-18.00

10.00-14.00

2.00-3.00

ASTM A193 Grade B8M C2 Mechanical properties Inch Product

Class

Diameter Inch

Tensile Strength, min, ksi

Yield Strength, min, 0.2 % offset, ksi

Elongation in 4 D, min %

Reduction of Area, min %

Hardness, max

Class 2

3⁄4 and under

110

95

15

45

321 HBW or 35 HRC

over 3⁄4 to 1 incl

100

80

20

45

Over 1 to 11⁄4 , incl

95

65

20

45

over 11⁄4 to 11⁄2 , incl

90

50

30

45

ASTM A193 Grade B8M C2 Mechanical properties Metric Product

Class

Diameter Inch

Tensile Strength, min, ksi

Yield Strength, min, 0.2 % offset, ksi

Elongation in 4 D, min %

Reduction of Area, min %

Hardness, max

Class 2

M20 and under

760

655

15

45

321 HBW or 35 HRC