استاد بولت ASTM A 193 grade B7

استاد بولت کلاس B7  درسری استاندارد ASTM به صورت ویژه برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایعی که اتصالات و پیچ و مهره ها در شرایط با فشار بالا و دمای بالا قرار دارند، بکار برده می شود. 

در جداول پایین مشخصات مکانیکی و شیمیایی استاد بولت ASTM A193 grade B7 تشریح گردیده است.

ASTM A193 Grade B7
B7Hex bolts, screws, stud bolts, double ended studs,
full thread rods, full threaded studs
ASTM A193 Grade B7 Chemical properties

Property class

Chemical composition

C.

Mn.

Si.

P.

S.

Cr.

Ni.

Mo.

V.

Ti.

B7

0.37—0.49

0.65—1.10

0.15—0.35

0.035 max.

0.04 max.

0.75—1.20

0.15—0.25

ASTM A193 Grade B7 Mechanical properties Inch Product

Class

Diameter, [mm]

Minimum Tempering Temperature, °C

Tensile Strength, min, MPa

Yield Strength, min, 0.2 % offset, MPa

Elongation in 4D, min, %

Reduction of Area, min, %

Hardness, max

B7 Chromium-molybdenum

2.1/2 and under

1100

125

105

16

50

321 HB or 35 HRC

over 2.1/2 to 4

1100

115

95

16

50

321 HB or 35 HRC

over 4 to 7

1100

100

75

18

50

321 HB or 35 HRC

ASTM A193 Grade B7 Mechanical properties Metric Product

Class

Diameter, [mm]

Minimum Tempering Temperature, °C

Tensile Strength, min, MPa

Yield Strength, min, 0.2 % offset, MPa

Elongation in 4D, min, %

Reduction of Area, min, %

Hardness, max

B7 Chromium-molybdenum

M64 and under

593

860

720

16

50

321 HB or 35 HRC

over M64 to M100

593

795

655

16

50

321 HB or 35 HRC

over M100 to M180

593

690

515

18

50

321 HB or 35 HRC