استاد بولت ASTM A193 grade B16

استاد بولت های کلاس B16 به عنوان استاد بولت های سنگین در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز و صنایع شیمیایی کاربرد فراوانی دارند. همچنین مشابه سایر استاد بولت های سری ASTM A193  می توانند از پوشش های متنوعی برخوردار باشند. از جمله پوشش های پرکاربرد برای استاد بولت های می توان به پوشش داکرومات و زینک اشاره نمود.

در جدول پایین می توانید مشخصات مکانیکی و شیمیایی استاد بولت های کلاس B16  را مطالعه بفرمایید.

ASTM A193 Grade B16
B16Hex bolts, screws, stud bolts, double ended studs, Stud for foundation,
wind energy bolts, Fasteners for wind turbines
ASTM A193 Grade B16 Chemical properties

Property class

Chemical composition

C.

Mn.

Si.

P.

S.

Cr.

Ni.

Mo.

V.

Ti.

B16

0.36—0.47

0.45—0.70

0.15—0.35

0.035 max.

0.04 max.

0.80—1.15

0.50-0.65

0.25-0.35

ASTM A193 Grade B16 Mechanical properties Inch Product

Class

Diameter, [Inch]

Minimum Tempering Temperature, °C

Tensile Strength, min, MPa

Yield Strength, min, 0.2 % offset, MPa

Elongation in 4D, min, %

Reduction of Area, min, %

Hardness, max

B16AChromium-molybdenum

21⁄2 and under

1200

125

105

18

50

321 HB or 35 HRC

over 21⁄2 to 4

1200

110

95

17

45

321 HB or 35 HRC

over 4 to 8

1200

100

85

16

45

321 HB or 35 HRC

ASTM A193 Grade B16 Mechanical properties Metric Product

Class

Diameter, [mm]

Minimum Tempering Temperature, °C

Tensile Strength, min, MPa

Yield Strength, min, 0.2 % offset, MPa

Elongation in 4D, min, %

Reduction of Area, min, %

Hardness, max

B16 Chromium-molybdenum-vanadium

M64 and under

650

860

725

18

50

321 HB or 35 HRC

over M64 to M100

650

760

655

17

45

321 HB or 35 HRC

over M100 to M180

650

690

585

16

45

321 HB or 35 HRC